Nieteerlijk
Waarom nieteerlijk.nl? Leugens en oneerlijkheid gebeuren iedere dag keer op keer. De meeste daarvan kunnen wij herkennen en daardoor weten wij onze positie hierin in te nemen. Maar soms herkennen wij ze niet omdat de informatie hierover niet bij ons aankomt. Deze website nieteerlijk.nl probeert deze informatie toch aan te reiken. Zonder enige subsidie en zonder enige overheidsinvloed. Stuur genuanceerde reacties naar het onderstaande e-mail adres.  
info@nieteerlijk.nl
Sinds 2010 is de hoeveelheid oneerlijkheid op zoveel fronten zoveel toegenomen, dat het ondoenlijk is geworden om iedere oneerlijkheid aan de kaak te stellen. Deze website richt zich er vanaf nu op om eerlijke informatie aan de man te brengen. Wat de lezer met deze informatie doet is aan haar of hem. Covid19 Een vergelijking van nieuwe besmettingen bij een selecte groep van landen.
Bron: https://www.worldometers.info 22-10-2020 Nieuwe besmettingen per dag per 100000 inwoners Nederland Frankrijk Spanje Duitsland België Italië mondkapjes nee
ja
ja
ja
ja
ja
2 0 - se p 1 0 , 8 1 6 , 2 1 3 , 6
1,4
9,5
2,6
21-sep 12,9
8,1
9,1
2,5
13,3
2,2
2 2 - se p 1 3 , 1 1 5 , 3 1 0 , 4
1,9
9,5
2,3
2 3 - se p 1 3 , 7 2 0 , 0
8,9
2,4
15,8
2,7
2 4 - se p 1 4 , 8 2 4 , 6
7,4
2,6
14,3
3,0
2 5 - se p 1 6 , 2 2 4 , 2
8,8
2,8
16,2
3,2
2 6 - se p 1 5 , 8 2 2 , 1 1 1 , 6
1,6
19,0
3,1
2 7 - se p 1 7 , 5 1 7 , 0 1 1 , 4
1,6
15,7
2,9
28-sep 17,0
6,2
16,8
2,7
11,9
2,5
2 9 - se p 1 7 , 6 1 2 , 3 2 0 , 8
2,2
10,1
2,7
3 0 - se p 1 9 , 2 1 9 , 7 1 8 , 3
2,9
15,2
3,1
0 1 - o kt 1 9 , 0 2 1 , 4 1 7 , 1
3,1
11,5
4,2
0 2 - o kt 2 2 , 3 1 8 , 6 1 8 , 3
3,4
22,5
4,1
0 3 - o kt 2 3 , 1 2 6 , 0 1 9 , 3
2,0
27,4
4,7
0 4 - o kt 2 3 , 3 1 9 , 2 1 4 , 4
1,8
29,2
4,3
0 5 - o kt 2 6 , 7
7,8
16,5
3,7
22,5
3,7
0 6 - o kt 2 6 , 4 1 6 , 1 1 4 , 6
2,9
17,0
4,4
0 7 - o kt 2 9 , 1 2 8 , 7 1 2 , 5
4,8
18,0
6,1
0 8 - o kt 3 4 , 0 2 7 , 8 1 1 , 9
5,2
30,8
7,4
0 9 - o kt 3 4 , 8 3 1 , 1 1 2 , 8
5,9
49,4
8,9
1 0 - o kt 3 7 , 9 4 1 , 2 1 9 , 9
3,5
46,4
9,5
1 1 - o kt 3 7 , 2 2 4 , 7 1 9 , 9
3,4
68,5
9,0
1 2 - o kt 3 9 , 9 1 3 , 0 1 9 , 9
5,7
45,9
7,6
1 3 - o kt 4 3 , 0 1 9 , 9 1 5 , 2
5,5
31,2
9,8
1 4 - o kt 4 2 , 5 3 4 , 6 2 5 , 6
7,2
6 3 , 4 1 2 , 1
1 5 - o kt 4 5 , 4 4 6 , 9 2 8 , 5
8,4
7 1 , 3 1 4 , 6
1 6 - o kt 4 6 , 6 3 8 , 4 2 6 , 0
9,5
9 0 , 1 1 6 , 6
1 7 - o kt 4 7 , 3 4 9 , 7 2 3 , 4
5,9
8 7 , 8 1 8 , 1
1 8 - o kt 4 7 , 7 4 5 , 7 2 1 , 2
6,3
9 4 , 5 1 9 , 4
1 9 - o kt 4 6 , 6 2 0 , 3 2 6 , 1
8,1
7 8 , 8 1 5 , 4
2 0 - o kt 4 7 , 6 3 1 , 3 2 9 , 7
8,5
7 0 , 9 1 8 , 0
2 1 - o t 5 1 , 0 4 0 , 8 3 6 , 3 1 2 , 5 8 3 , 4 2 5 ,   2 2 - o t 5 4 , 1 6 3 , 7 4 4 , 9 1 4 , 9 1 1 4 , 0 2 6 ,   23-okt 24-okt 25-okt
Nieteerlijk
Waarom nieteerlijk.nl? Leugens en oneerlijkheid gebeuren iedere dag keer op keer. De meeste daarvan kunnen wij herkennen en daardoor weten wij onze positie hierin in te nemen. Maar soms herkennen wij ze niet omdat de informatie hierover niet bij ons aankomt. Deze website nieteerlijk.nl probeert deze informatie toch aan te reiken. Zonder enige subsidie en zonder enige overheidsinvloed. Stuur genuanceerde reacties naar het onderstaande e-mail adres.  
info@nieteerlijk.nl
100 dagen lockdown hebben ons wat gebracht? Van 16 maart 2020 tot en met 23 juni 2020 zijn er in Nederland de nodige mensen aan Covid-19 overleden. De dagelijkse toename van sterfgevallen werden soms uitgedrukt in groeicijfers. Maar hoe stonden die groeicijfers in verhouding met de groeicijfers wereldwijd? In het assenstelsel hierboven staan twee grafieken. Eén grafiek, de hoogste, is het aantal sterfgevallen gedurende die 100 dagen in Nederland volgens het RIVM. Door de groeicijfers wereldwijd toe te passen op deze Nederlandse waarden ontstaat de laagste grafiek, de wereld trend. Zo had het verloop van het aantal sterfgevallen in Nederland kunnen zijn, als er dezelfde maatregelen genomen zouden zijn als in de overige landen. Opvallend is dat de grafiek van de wereld trend veel minder stijl stijgt en daarmee ook veel minder hoog komt. De Nederlandse grafiek met corona sterfgevallen komt op 23 juni 2020 uit op 6095 overledenen, terwijl de grafiek van de wereld trend na die 100 dagen op 1637 uitkomt. De groei van het aantal sterfgevallen aan Covid-19 in Nederland is dus veel groter geweest dan de groei van deze sterfgevallen wereldwijd.
Bron: https://www.worldometers.info op 29-09-2020
Nederland Wereld trendlijn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 Dagen Overledenen